Uvjeti korištenja

Molimo pročitajte ove uvjete korištenja pažljivo, jer isti sadrže važne informacije.

Upotrebom portala www.mojpenis.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovim internetskim stranicama.

1. Definicije 

Portal www.mojpenis.com pruža online usluge putem Internet stranica na domeni www.mojpenis.com, kojom upravlja vl. Andromeda d.o.o. (nadalje: portal www.mojpenis.com) na World Wide Web mreži (nadalje: Internet).

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, prodaje proizvoda, eventualnog savjetovanja korisnika te provođenja financijskih transakcija.

Pod pojmom “Internetske stranice” u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domena www.mojpenis.com.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno ili posredno koristi ili je koristio uvjete portala www.mojpenis.com.

Ova internetska stranica je u vlasništvu Andromeda d.o.o., Ante Starčevića 13, 51300 Delnice, OIB: 45335902504 (nadalje: Vlasnik).

2. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica portala www.mojpenis.com od strane Krajnjih korisnika.

Pravo korištenja ovih Internetskih stranica osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je upoznat i suglasan da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju portala, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane portala www.mojpenis.com, pa iz toga razloga portal www.mojpenis.com ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane portala www.mojpenis.com.

Portal www.mojpenis.com zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice.

Portal www.mojpenis.com može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

3. Promjena uvjeta

U slučaju da dođe do promjene uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice na portalu www.mojpenis.com, smatra se da prihvaća uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.mojpenis.com . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promijene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Stoga savjetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promjene u uvjetima korištenja.

4. Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje kompjuterske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica na portalu www.mojpenis.com, te sve sa tim povezane troškove. Portal www.mojpenis.com nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internetskih stranica na portalu www.mojpenis.com.

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Internetske stranice na portalu www.mojpenis.com, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama www.mojpenis.com, autorska su dijela te su vlasništvo portala www.mojpenis.com .

Krajnji korisnik ne smije koristiti Internetske stranice na portalu www.mojpenis.com za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika Internetskih stranica portala www.mojpenis.com na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju portalu www.mojpenis.com.

6. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali (uključujući bez ograničenja: tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, dizajn portala kao i cijeli sadržaj internetskih stranica portala www.mojpenis.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske ) koji se nalaze na internetskim stranicama portala www.mojpenis.com vlasništvo su Vlasnika portala ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje internetskih stranica na portalu www.mojpenis.com bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika, STROGO JE ZABRANJENO!

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Korisnik može sa internetskih stranica portala www.mojpenis.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične uporabe. Preuzeti materijali za osobnu uporabu obavezni su na sebi imati ispisan vodeni žig ili logo portala www.mojpenis.com, a koje je zadužen osigurati Vlasnik dijela.

Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika portala i nositelja autorskog prava.

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika.

Portal www.mojpenis.com nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.mojpenis.com djelomično ili u cijelosti.

Vlasnik portala ne može jamčiti da uporaba internetskih stranica na portalu www.mojpenis.com neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti može jamčiti za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ni u kojem slučaju Vlasnik portala ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Portal www.mojpenis.com također se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.mojpenis.com . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti portala www.mojpenis.com.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Vlasnika, portal www.mojpenis.com, podružnice, njihove odgovorne osobe, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

8. Razno

Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji su dostupni putem portala www.mojpenis.com.

Portal www.mojpenis.com može sadržavati veze (linkove) na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze postavljene su samo radi praktičnosti ili međusobne poslovne suradnje, a ne kao potvrda od strane portala www.mojpenis.com za sadržajem na stranicama trećih strana, i time portal www.mojpenis.com izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost.

Ako nemate pismenu dozvolu ili potpisani ugovor sa Vlasnikom portala www.mojpenis.com, a koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznice portala www.mojpenis.com na treće internetske stranice koje nisu vlasništvo portala www.mojpenis.com. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana te na njima neovlašteno postavi poveznicu na portal www.mojpenis.com, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti portala www.mojpenis.com.

Naslovi poglavlja korišteni u ovim uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima.

Ako bi odredbe ovih uvjeta korištenja bile u potpunosti ili djelomično neprovedive, to ne mijenja djelotvornost ostalih odredbi ovih uvjeta korištenja, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište Vlasnika je u Republici Hrvatskoj.
Korištenjem ovih Internetskih stranica www.mojpenis.com Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem (osim ako posebnim ugovorom nije drukčije navedeno), u nadležnosti suda u Rijeci i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.”

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close